Training Begaafdheid

Ken jij een kind of jongere met een bovengemiddelde tot hoogbegaafde intelligentie, waarbij de zin “er komt niet uit wat er in zit” al vaak voorbij is gekomen? Zie je het kind en weet je gewoon van binnen dat er een ander kind in zit dan het aan de buitenkant laat zien? Geven ouders aan thuis een heel ander kind te zien dan jij op school ziet? Weet je niet goed hoe je dit kind kunt helpen om tot bloei te komen, maar wil je dat wel heel graag? Dan is het programma Begaafd in Bloei zeker iets voor jou!

Het programma Begaafd in Bloei is ontwikkeld voor professionals in zorg en onderwijs die zien dat sommige kinderen en jongeren met een hoge intelligentie toch op school niet goed tot hun recht komen. Ze voelen zich zichtbaar niet fijn en het lukt hen niet om tot ontwikkeling te komen. Let op! Ik bedoel hier niet mee tot presteren komen, maar tot ontwikkeling komen. Hierin zit een verschil. Mijn insteek is dat ieder kind wil ontwikkelen en dat onderwijs daarbij zou moeten kunnen aansluiten. Ontwikkeling en prestatie zijn niet hetzelfde en het doel van deze training is dan ook niet CITO’s of toetsscores te verhogen, maar om kinderen te helpen zich te ontwikkelen en te genieten van leren.

Begaafd maar niet hoogbegaafd

In mijn jaren als specialist begaafdheid is me iets opgevallen. De groep begaafde kinderen met een intelligentie tussen 120 en 130 vallen overal tussen wal en schip. Ze staan te ver af van het gemiddelde om te kunnen profiteren van het reguliere aanbod, maar ze staan niet ver genoeg van het gemiddelde af om te kunnen profiteren van de aanpassingen die een hoogbegaafd kind kan krijgen. (ik zeg kan, want ik ben me ervan bewust dat dit zeker niet altijd het geval is) Kinderen met een IQ-score van 128 mogen niet naar het voltijds-HB onderwijs en soms ook niet naar de plusklas. Eigenlijk ben je alles nét niet. Nét niet gemiddeld genoeg voor het reguliere en nét niet afwijkend genoeg voor het aangepaste werk. Juist voor deze doelgroep wil ik een lans breken. Ik heb duidelijk gezien dat het niet afhangt van een paar punten op een IQ-test maar dat het afhangt van het kind en zijn of haar leerbehoefte. In deze training wordt dan ook het begaafde kind benoemd en behandeld en kijken we dus breder. De groep begaafde kinderen is groter, namelijk zo’n 10% van de kinderen. Er zullen er dus altijd wel een aantal in je klas zitten die jouw hulp goed kunnen gebruiken.

Bloeiende tulp

Begaafd in Bloei gaat er vanuit dat er vier pijlers zijn om tot bloei te kunnen komen als begaafd en/of sensitief kind in het onderwijs. Hierbij maken we de vergelijking met het laten bloeien van een tulpenbol.

Een tulpenbol tot bloei laten komen hangt samen met meerdere factoren. In de eerste plaats is daar de bol zelf: wat is het voor bol, weten we wat deze bol voor verzorging nodig heeft en in welke staat is de bol? Wanneer de bol vervolgens geplant wordt in de zandbak, snapt iedereen dat hij niet gaat groeien. Maar hij is toch in het zand geplant? Jawel, maar niet het juiste zand. Is er dan iets mis met het zand? Nee hoor, als speelzand is het prima in de zandbak. Maar het is geen goed zand om tulpenbollen in te planten.  Als de bol in het goede zand wordt geplant, maar er wordt geen water gegeven, zal de bol nog steeds niet gaan bloeien. En als er tot slot sprake is van het juiste zand, een goede bol en voldoende water, maar er is geen zonneschijn voor de bol, dan zal de bol nog steeds niet tot bloei komen.

Vier pijlers Begaafd in Bloei

Voor een bloeiende tulp zijn dus vier dingen belangrijk: de bol, de grond, het zonlicht en de voeding. Deze vergelijking trekken we door naar de kinderen die niet tot bloei komen. Er zijn hierbij ook vier pijlers belangrijk: het kind zelf, de wereld om hem heen waarin het kind functioneert, de school met haar beleid en docenten en tot slot de lesstof.

Doel is ontwikkeling

Het doel van het Begaafd in Bloei programma is niet om kinderen tot presteren te drijven, maar het is erop gericht het kind tot bloei te laten komen. Ieder kind wil ontwikkelen en dat is precies wat het op school zeker zou moeten doen: ontwikkelen.  Een kind dat zich lekker in zijn vel voelt, zichzelf durft te zijn, uitdagingen aangaat waar het blij van wordt en leert zoals het wil en kan leren, dat is het doel!

Aan de slag

Bij het Begaafd in Bloei programma gaan wij aan de slag met die vier pijlers:

 • het begaafde kind
 • het begaafde kind in de wereld om hem heen
 • het begaafde kind op school
 • het begaafde kind en zijn lesstof

Hierbij word ook direct zichtbaar waarom het niet werkt om maar aan één of aan enkele pijler aandacht te geven, net zoals bij de tulpenbol. Te vaak wordt er enkel gekeken naar het kind, of zelfs maar alleen het gedrag van het kind, om het kind tot bloei te laten komen. Maar als de andere pijlers niet kloppen, werkt dit niet. Dan kan het kind nog zo zijn best doen, maar het kan niet tot bloei komen. Anderzijds wordt er ook vaak enkel een aanpassing gedaan in de lesstof, en ook dit is te kort door de bocht.

Training Begaafd in Bloei Coach:

In deze training duiken we onder andere in de volgende onderwerpen:

Dag 1: Het begaafde kind.

 • (Hoog)begaafdheid, meer dan hoge intelligentie.
 • Hoogsensitiviteit, meer dan prikkelgevoeligheid.
 • Overexcitabilities en de positieve desintegratie theorie van prof. Dabrowski
 • De Intenso’s

Dag 2: Het begaafde kind in interactie met de wereld om hem heen 

 • Communicatie (met kritische ouders, met begaafde kinderen, transactionele analyse)
 • Curling ouders en leerkrachten
 • Peer-contact/sociaal functioneren
 • Mindset; vast of groei; mindfull of mindful groeimindset
 • Chillskillz, hoe help je een kind tot ontspanning te komen en hoe krijg je op een dieper level contact met het kind op een speelse wijze.

Dag 3: Het begaafde kind op school en zijn lesstof

 • Begaafdheid beleid en protocol
 • Passend onderwijs, passende leerkracht, passende school
 • Prikkelverwerking op school
 • Onderpresteren
 • Executieve functies
 • Compacting
 • Verrijken zonder duur lesmateriaal
 • Versnellen
 • Beelddenken
 • Terugblik en vooruitblik (wat heb ik geleerd en hoe ga ik dit toepassen)
 • Eindopdracht voor deelnemers driedaagse Begaafd in Bloei

Protocol Begaafd in Bloei

De Begaafd in Bloei training biedt actuele theoretische kennis gekoppeld aan praktisch, direct toepasbare handvatten. Je krijgt bij de driedaagse training de tools aangereikt waarmee jij een protocol kunt vormen voor je school, waarmee je je leerlingen kunt ondersteunen om tot bloei te komen. Dit is je eindopdracht van deze training. Als je de training hebt afgerond, heb je een protocol ontwikkeld dat direct in jouw school gebruikt kan worden.

Eerstvolgende data:

26-02-2019/25-03-2019/29-04-2019

Begaafd in Bloei-begeleider

Dit is een ééndaagse training waarbij in een hoog tempo (met weinig tijd voor verveling;) de theorie omtrent begaafdheid en praktische handvatten worden aangeboden. Deze variant is bedoeld voor bijvoorbeeld een team/studie-dag, waarbij het gehele team een basis krijgt aangeleerd in het begeleiden van begaafde kinderen. Het is bedoeld om kennis te verhogen en praktische handvatten aan te reiken.

Prijzen

Begaafd in Bloei-coach

Open inschrijving:

Prijs: 750 euro excl. BTW. Op deze training zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

De modules zijn ook los te volgen. De prijs is dan 295 euro excl. BTW per module. Na het volgen van de vier modules ontvang je het certificaat Begaafd in Bloei-coach

In company:

Het blijkt in de (huidige) praktijk vaak lastig om leerkrachten vrij te plannen. Om die reden is ervoor gekozen om deze training ook als studiedag(en)  aan te bieden. Natuurlijk kan deze training ook gegeven worden aan (een team) professionals werkzaam in het jeugddomein. De training kan desgevraagd op maat gemaakt worden om precies aan te sluiten bij jullie leerbehoefte. Daarnaast kan het zowel op de locatie van Praktijk SAS als op jullie locatie plaatsvinden. Hiervoor kan een offerte worden opgevraagd.