Christel

Ik ben Christel Raats en stel me graag aan jullie voor als trots teamlid van
Praktijk SAS!

Ik werk bij Praktijk SAS, net als in mijn eigen praktijk BureauCiC, met kinderen,
jongeren en volwassenen die intens en anders denken, anders voelen, anders leren,
anders ervaren en beleven en help ze om meer te gaan leven vanuit hun authentieke
ik, zodat ze beter in hun vel komen te zitten.


Omdat ik zelf een intens en anders denkend, voelend, lerend, ervarend en belevend
persoon ben, weet ik hoe het voelt om ‘zo te zijn’, ‘anders te zijn dan anderen’. Ik
weet hoe het is om je niet begrepen te voelen, het idee te hebben dat de hele wereld
gek is, of je af te vragen of je zelf gek bent, niet gelukkig te zijn op school of thuis, het
moeilijk te vinden om vrienden te maken of te houden en deel te nemen aan sociale
activiteiten. Ik heb het allemaal beleefd, ervaren en gevoeld om uiteindelijk na een
lange, intensieve en niet zo’n logische weg terecht te komen in de specialistische
(jeugd)hulpverlening.


Die niet zo logische weg heeft mij echter veel bagage meegegeven om anderen te
kunnen helpen om dat intens en anders zijn, of je anders te voelen, beter te
begrijpen en daarnaast handvatten te kunnen geven om meer effectief met dat
anders zijn om te kunnen gaan. En dat ik dit mag en kan doen, geeft mij elke dag
weer een enorm gevoel van voldoening en plezier. Het maakt dat ik mijn werk niet als
‘werken en moeten’ voel, maar meer als een passie beleef.


Ik begeleid ook kinderen, jeugd en volwassenen uit bovenstaande doelgroep die hulp
nodig hebben bij het verwerken van rouw- en verlies en trauma. En als systemisch
werker begeleid ik gezinnen die vastlopen door hun intense manier van ‘zijn’ en
samen ‘zijn’.


Het klinkt misschien allemaal heel serieus en dat is het ook, maar humor is een van
mijn eigenschappen die ik koester. En het is vaak super leuk om te merken dat
diegenen die ik begeleid, dezelfde soort humor hebben en dit aanvoelen. En wat ik
verder nodig heb om een goede klik met anderen te hebben is respect, openheid en
eerlijkheid, relativeringsvermogen en een gesprek kunnen voeren op basis van
gelijkwaardigheid (ook al ben jij misschien 9 en ik 50+).


En dat is nou precies waarom het zo leuk is om ook in het Team van Praktijk SAS te
werken. We lachen samen wat af, hebben diepgaande gesprekken, kunnen bij elkaar
terecht om stoom af te blazen of een troostknuffel te halen en dat alles in een veilige
omgeving waar respect, gelijkwaardigheid en relativeringsvermogen hoog in het
vaandel staan. I love it!