Begaafde kinderen

Begaafde kinderen

Begaafde kinderen, dat zijn toch de kinderen die altijd goede scores halen op school? Die kinderen met alleen maar A+ op de CITO’s? Die kinderen die liever leren dan spelen en altijd met hun neus in de boeken zitten? Die kinderen die wel slim zijn maar sociaal-emotioneel wel altijd achterlopen?

Vooroordelen

Dit zijn zomaar een aantal van de hardnekkige vooroordelen die er heersen over begaafdheid. Hoe anders is het in de realiteit. Natuurlijk kunnen bovenstaande eigenschappen voorkomen bij begaafde kinderen, net zoals ze kunnen voorkomen bij niet begaafde kinderen. Maar heel vaak is het anders en lopen deze kinderen, hun ouders en hun docenten tegen uitdagingen aan. 

Uitdagingen bij begaafdheid

Wat kunnen dit bijvoorbeeld voor uitdagingen zijn:

 • eenzaamheid, moeite met aansluiting vinden en met het maken en onderhouden van vriendschappen
 • intense verveling op school
 • leerproblemen zoals moeite met het leren lezen, rekenen of begrijpend lezen
  moeite met automatiseren
 • zwakke executieve functies zoals organiseren, plannen, taakinitiatie, volgehouden aandacht, emotieregulatie, reactie-inhibitie en flexibiliteit
 • clownesk en druk gedrag of juist teruggetrokken gedrag
 • overprikkeling door zintuiglijke prikkels zoals geluid, licht en kleding
 • gedrag dat vermoedens van ADHD, autisme of woedestoornissen geeft
 • moeite met autoriteit
 • eindeloze discussies met ouders
 • veel strijd in het gezin
 • angsten

Begaafdheid geeft kansen en mogelijkheden, en hiernaast geeft het ook uitdagingen, zoals zichtbaar wordt uit voorgaande opsomming. Begaafd zijn, is onderdeel van wie je bent, het is de manier waarop je gemaakt bent zogezegd.

Anders voelen

Het feit dat hoogbegaafdheid bij 2 tot 3% van de bevolking voorkomt en begaafdheid bij zo’n 10% van de bevolking, zorgt al snel voor het gevoel anders te zijn dan anderen. Een van de meest voorkomende omschrijvingen die ik door de jaren heen van cliënten gehoord heb is dan ook: ik voel me zo anders. En laat dat anders zijn nou tot de missie van Praktijk SAS te horen. De A in SAS staat namelijk voor authentiek. Je mag anders zijn, iedereen is anders.

Begaafd maar niet hoogbegaafd

De begaafde kinderen met een IQ-score tussen 120 en 130 vallen nu vaak tussen wal en schip. Ze kunnen soortgelijke problematiek als hoogbegaafde kinderen ervaren, maar krijgen geen toegang tot de aanpassingen die hoogbegaafde kinderen soms wel krijgen zoals een plusklas of voltijds-HB onderwijs. Deze kinderen vallen aan beide zijden buiten de boot. Ze zijn “te goed” voor de normale lesstof maar “niet goed genoeg” voor de aanpassingen die kinderen met een >130 IQ-score kunnen krijgen. De afgelopen jaren heb ik binnen deze groep schrijnende situaties gezien waarbij zoveel afhing van een paar punten meer of minder op een IQ-test dat ik juist deze doelgroep extra aandacht wil geven.

Meer kennis over begaafdheid verspreiden

Bij Praktijk SAS worden trainingen op het gebied van begaafdheid verzorgd, waarbij naast de actuele theorie vooral praktische handvatten worden geboden om deze kinderen te ondersteunen om tot bloei te komen. De missie van Praktijk SAS is om de kennis over begaafdheid op grote schaal te verspreiden zodat leerkrachten en zorgprofessionals praktische tools en kennis in hun toolkit hebben om deze kinderen te ondersteunen.