Jeugdhulpverlening

Vanuit het hart en met een intens eigenwijs randje

Praktijk SAS maakt zich hard voor zorg vanuit het hart met een intens eigenwijs randje. Zorg op maat omdat ieder kind en ieder gezin anders is en niet zomaar een probleem dat een oplossing vraagt. Geen standaard protocollen maar zorg die past bij jouw kind en jouw gezin. Praktijk SAS biedt jeugdhulpverlening aan kinderen, jongeren en hun ouder(s)/opvoeders. De specialisatie van Praktijk SAS ligt op het gebied van intensiteit binnen een gezin. Intense kinderen en intense ouders. Intens in hun beleving van de wereld en van zichzelf. Het zijn mensen die intens voelen, denken, ervaren, beleven en bovenal zijn.

Samen intens

De specialisatie van Praktijk SAS zit in de systemische aanpak. Dit betekent dat zowel het kind als de ouders op intensieve wijze deelnemen aan het hulpverleningsproces. Intense kinderen komen vaak voort uit intense ouders en dit maakt de opvoeding even intens. Veel ouders hebben in de loop der jaren coping-strategieën en patronen ontwikkeld om hun intensiteit te beteugelen die hen op latere leeftijd in de weg kunnen gaan zitten. Door hen te ondersteunen bij het omarmen van hun intensiteit en authenticiteit kunnen zij op hun beurt hun kinderen ondersteunen bij hun proces. 

Intens anders

Als je intens bent, wordt dit je niet altijd in dank afgenomen. Vaak hebben deze ouders als kind te horen gekregen dat ze bijvoorbeeld té druk, té aanwezig, té gevoelig, té emotioneel, té dromerig, té diep denkend, té kritisch en vooral té intens zijn. Hierdoor ontstond sterk het gevoel anders te zijn dan anderen. Zij zien dit proces nu bij hun kinderen weer gebeuren. Dit is waarom Praktijk SAS zich zowel op het kind als op de ouders richt. Het doel is het versterken van het kind, de ouders en het gezin als geheel.

Intens sterk

Door het gevoel anders te zijn, er niet bij te horen, kun je een gevoeligheid voor afwijzing ontwikkelen. De gevoeligheid voor afwijzing leidt vaak tot sterk aanpassingsgedrag wat later weer kan leiden tot klachten zoals stress, geen grenzen voelen of kunnen aangeven, overmatig aanpassen, negatief perfectionisme en op de langere termijn kan dit leiden tot burn out klachten. Op het moment dat een ouder kampt met deze klachten wordt de opvoeding van een intens kind een nog grotere uitdaging. Praktijk SAS biedt hulpverlening voor ouder(s) en kind om de ouder(s) te helpen hun oude niet effectieve overlevingsstrategieën en patronen los te laten of om te buigen en zo de ouder te kunnen worden die zij vanuit hun hart zijn. Hierdoor kan de ouder vol in zijn kracht komen te staan en kan hij/zij de ondersteuning bieden en het voorbeeld zijn dat het kind nodig heeft om ook volledig in zijn of haar kracht te kunnen gaan staan.

Gezamenlijk leerproces

Ouders zijn natuurlijk veel vaker bij hun kinderen dan de hulpverlener en door intensief met hen samen te werken verloopt het hulpverleningsproces vaak vlotter en wordt het proces gedragen door het hele gezin. Er wordt om die reden gewerkt met het kind én met de ouder(s)/opvoeder(s) tijdens het proces. Indien nodig kan ook de school erbij betrokken worden. Ouders en kind kunnen op deze wijze direct thuis of op school de aangereikte tools toepassen en worden hierop gecoacht. Begeleiding is enerzijds gericht op inzicht krijgen in de patronen van ouder(s) en kind en anderzijds op gedragsmatig deze patronen ombuigen. Voor het kind voelt het fijn dat het niet gezien wordt als “het probleem” maar dat er sprake is van een gezamenlijk leerproces om het gezin te worden dat ze graag willen zijn.

Laagdrempelig

Praktijk SAS is geen psychologische of orthopedagogische praktijk. Er wordt dus niet gewerkt vanuit diagnose of protocol. Intens gevoeligheid en intens begaafdheid zijn geen stoornissen maar kenmerken van een persoon. Het is hoe je bent. Het is geen psychologische stoornis maar het kan wel degelijk uitdagingen geven op allerlei vlakken. Coaching is een laagdrempelige vorm van hulpverlening die hier goed bij past. Samen gaan we op zoek naar de patronen die zijn ontstaan en word je ondersteund bij het zelf bepalen van wat jij passend vindt voor jou en jouw gezin. Jullie behoeftes worden in kaart gebracht en op elkaar afgesteld. Dan volgt coaching op het toepassen van de door jullie gekozen patronen in de praktijk.

Gecontracteerde zorgaanbieder

Praktijk SAS is een gecontracteerde zorgaanbieder van de negen gemeenten. (Roosendaal, Rucphen, Halderberge, Zundert, Bergen op Zoom, Etten-Leur, Woensdrecht, Steenbergen en Moerdijk). Dit betekent dat de hulpverlening aan kinderen die verleend wordt bij Praktijk SAS in aanmerking komt voor vergoeding vanuit de Jeugdwet indien uw kind woonachtig is in een van deze gemeentes. Dit kan een grote (financiële) zorg wegnemen waardoor de focus kan liggen op de zorg voor het kind. Het is afhankelijk van de zorgvraag of de zorg vergoed wordt; dit wordt bepaald door de gemeente waar de aanvraag wordt ingediend.

Werkwijze

Bij Praktijk SAS wordt altijd gestart met een gratis oriënterend gesprek. In dit gesprek kan er vrijblijvend onderzocht worden of mijn aanbod en jullie hulpvraag op elkaar aansluiten. Mocht dit het geval zijn, dan wordt de volgende stap bekijken met welk doel(en) de begeleiding kan worden aangegaan en of hiervoor een arrangement bij de gemeente kan worden aangevraagd. De hulpverlening wordt altijd op maat gemaakt voor jouw kind en jullie situatie. Er worden geen standaard trajecten ingezet, maar een op op jullie hulpvraag toegesneden traject zal worden ingezet.

Specialistische zorg

Mocht er sprake zijn van duidelijke signalen van psychologische en/of orthopedagogische problematiek, dan kan er samengewerkt worden met een (GZ-)psycholoog, orthopedagoog of systeemtherapeut. Praktijk SAS werkt samen met diverse praktijken uit de omgeving en kan specialistische ondersteuning vragen, samenwerken of doorverwijzen indien dit nodig blijkt.