Jeugdhulpverlening

Vanuit het hart en met een eigenwijs randje

Praktijk SAS maakt zich hard voor zorg vanuit het hart met een eigenwijs randje. Zorg op maat omdat ieder kind anders is en niet zomaar een probleem dat een oplossing vraagt. Geen standaard protocollen maar zorg die past bij jouw kind en jouw gezin. Praktijk SAS biedt jeugdhulpverlening aan kinderen en jongereren. Deze hulp is gericht op het kinderen/jongeren en ouders ondersteunen bij diverse problematiek. Het kan bijvoorbeeld gaan om problemen op emotioneel gebied zoals angsten, zelfbeeldproblematiek, mindsetproblematiek of moeite met emoties reguleren of problemen op sociaal gebied, dus in de interactie met de wereld om het kind heen zoals klasgenoten, vriendschappen of ouders. Daarnaast kan het gaan om leerproblemen zoals moeite met concentratie, niet je weg kunnen vinden in het (voortgezet) onderwijs, drop-outs. Praktijk SAS is gespecialiseerd in emotionele, intellectuele, zintuiglijke, psychomotorische en verbeeldende prikkelverwerking, hooggevoeligheid, begaafdheid en gezinsdynamiek.

Gecontracteerde zorgaanbieder

Praktijk SAS is een gecontracteerde zorgaanbieder van de negen gemeenten. (Roosendaal, Rucphen, Halderberge, Zundert, Bergen op Zoom, Etten-Leur, Woensdrecht, Steenbergen en Moerdijk). Dit betekent dat de hulpverlening aan kinderen die verleend wordt bij Praktijk SAS in aanmerking komt voor vergoeding vanuit de Jeugdwet indien uw kind woonachtig is in een van deze gemeentes. Dit kan een grote (financiële) zorg wegnemen waardoor de focus kan liggen op de zorg voor het kind. Het is afhankelijk van de zorgvraag of de zorg vergoed wordt; dit wordt bepaald door de gemeente waar de aanvraag wordt ingediend.

Werkwijze

Bij Praktijk SAS wordt altijd gestart met een gratis oriënterend gesprek. In dit gesprek kan er vrijblijvend onderzocht worden of mijn aanbod en jullie hulpvraag op elkaar aansluiten. Mocht dit het geval zijn, dan wordt de volgende stap bekijken met welk doel(en) de begeleiding kan worden aangegaan en of hiervoor een arrangement bij de gemeente kan worden aangevraagd. De hulpverlening wordt altijd op maat gemaakt voor jouw kind en jullie situatie. Er worden geen standaard trajecten ingezet, maar een op op jullie hulpvraag toegesneden traject zal worden ingezet.

Onderwijs

Praktijk SAS kan ook ingeschakeld worden wanneer kinderen vastlopen in het onderwijs. Praktijk SAS biedt ondersteuning aan leerkrachten en kan ondersteunen in het onderwijsaanbod passend maken voor kinderen waarbij het standaard aanbod niet passend is. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om begaafdheid, hoogsensitiviteit, een visuele leervoorkeur (beelddenken), concentratiemoeilijkheden of problematiek in de prikkelverwerking. Hiernaast kan Praktijk SAS ingeschakeld worden om  kinderen op school te begeleiden. Hiervoor kan een arrangement worden aangevraagd bij het samenwerkingsverband. Het is per situatie verschillend of dit wordt toegekend.

Specialistische zorg

Mocht er sprake zijn van duidelijke signalen van psychologische en/of orthopedagogische problematiek, dan zal er samengewerkt worden met een (GZ-)psycholoog of orthopedagoog. Praktijk SAS werkt samen met diverse praktijken uit de omgeving en kan specialistische ondersteuning vragen indien dit nodig blijkt.

Op het gebied van de prikkelverwerking zal, indien dit nodig is, worden samengewerkt met een zeer ervaren sensorische integratiespecialist.

Praktijk SAS is er voor alle kinderen die hun plek in de wereld (even) niet kunnen vinden. De kinderen die worstelen met zichzelf en/of hun omgeving. In de onderliggende pagina’s kun je lezen over de verschillende specialisaties binnen de praktijk. Als mijn werkwijze je aanspreekt, dan kun je contact opnemen voor een vrijblijvend en gratis oriënterend gesprek om te bekijken of mijn hulp is wat jij of jullie zoeken.