Training: Intens Begaafd!

Meer dan slim

Er zijn meerdere manieren van kijken naar (hoog)begaafdheid. Begaafd zijn is veel meer dan “gewoon slim zijn”, daar zijn de meeste mensen het wel over eens. Het omvat namelijk niet alleen je denken, maar je hele zijn. Zo beschrijft prof. Tessa Kieboom dit bijvoorbeeld door het cognitieve luik én het zijnsluik bij hoogbegaafdheid te benoemen. Het wil zeggen dat er meerdere elementen een rol spelen bij begaafdheid. In het veelgebruikt Delphi-model komt dit ook duidelijk naar voren. Het is een model dat vaak wordt gebruikt om hoogbegaafdheid uit te leggen. In het model wordt benoemd dat hoogbegaafden:

  • zijn: autonoom
  • denken: hoogintelligent
  • voelen: rijkgeschakeerd
  • willen: gedreven en nieuwsgierig
  • doen: scheppingsgericht
  • waarnemen: hoogsensitief

Het samenspel tussen deze elementen wordt omschreven als INTENS, complex, snel en creatief.

Intens

Intens zijn is voor veel mensen iets met een negatieve lading. Je bent al snel té. Té emotioneel, té moeilijk denkend, té gevoelig, té fantasievol of té druk. Terwijl de intensiteiten juist een indicatie kunnen zijn van een groot ontwikkelingspotentieel. Dit is wat anders dan enkel een hoge intelligentie hebben. Vandaar intens begaafd! Begaafd in intensiteit en intens in begaafdheid! De positieve desintegratie theorie biedt een mooie en verhelderende manier van kijken naar die intensiteiten van kinderen en volwassenen.

Overprikkeling en onderprikkeling

Het gedrag bij overprikkeling of onderprikkeling kan leiden tot misdiagnoses en veroordeling van een persoon. Dit kan beschadigend zijn voor een persoon zijn zelfbeeld. Het gedrag bij overprikkeling en onderprikkeling is enkel dat: gedrag door overprikkeling of onderprikkeling. Het is niet wie iemand is. Door voorbij het gedrag te leren kijken, krijg je een bredere kijk op dat gedrag en kan je kijken naar welke behoefte er onder dat gedrag zit. Zo kan iemand psychomotorische onrust laten zien omdat het intellectueel onderprikkeld is. Of kan een kind gedrag laten zien dat duidt op sensorische integratie problematiek, maar kan dit voortkomen uit een emotionele spanning bijvoorbeeld omdat het zich niet veilig voelt in de klas. Wanneer je insteekt enkel op wat je ziet in plaats van op wat eronder zit, kom je misschien niet bij de behoefte van iemand en zal er in het gedrag dan ook geen verandering te zien zijn. Inzicht in de vijf intensiteiten en de achterliggende theorie kan je helpen om met een bredere blik naar het gedrag en de onderliggende behoefte te kijken.

Intens begaafd begrijpen

Inzicht in bovenstaande theorie kan veel betekenen in het leren begrijpen van jezelf of van je kind/leerling/cliënt. De intensiteiten worden niet voor niets ook wel “tragic gifts” genoemd. Ze kunnen leiden tot allerlei misdiagnoses zoals ADHD en ASS. Je kunt de intensiteiten zien als een soort superpowers die je kunnen overweldigen als je nog niet weet hoe je ze kunt kanaliseren. Je kunt dan veel last ervaren van deze intensiteiten. Ze kunnen je echter ook een intens gevoel van leven geven wanneer je ze kunt begrijpen en kanaliseren. Ze werken dan bevorderend in plaats van belemmerend.

Vijf intensiteiten:

Emotioneel intens:

Kenmerken: hoogsensitiviteit, intense en complexe emoties, sterk inlevingsvermogen, sterke gehechtheid

Over- of onderprikkeling: angsten, psychosomatische klachten (buikpijn, hoofdpijn), schuldgevoelens, eenzaamheid

 Psychomotorisch intens:

Kenmerken: capaciteit om actief en energiek te zijn, , competitief, gedreven, snel in alles

Over- of onderprikkeling: tics, hyperactief gedrag, impulsief, workaholic of clowneskgedrag

Intellectueel intens:

Kenmerken: intellectuele honger (bij interesse), nieuwsgierig, kritisch denken,analytisch sterk, scherp observatievermogen

Over- of onderprikkeling: doorslaand perfectionisme, overmatig kritisch naar zichzelf en naar anderen (betweter)

Verbeeldend intens:

Kenmerken: creatief denkvermogen, poëtisch taalgebruik, magisch denken, fantasievol

Over- of onderprikkeling: angsten, moeite met onderscheid realiteit en fantasie, nachtmerries

Zintuiglijk/sensueel intens:

Kenmerken: sterk kunnen genieten van zintuiglijke waarnemingen zoals muziek, de natuur, sensorische materialen, films, kunnen genieten van in de belangstelling staan zoals bij optredens of presentaties.

Over- of onderprikkeling: sterk gericht zijn op zichzelf en eigen behoeftebevrediging, heel veel aandacht willen, sterke geprikkeldheid van onder andere de huid (labeltjes, draadjes in sokken etc.)

Positieve desintegratie theorie

De vijf intensiteiten komen voort uit de positieve desintegratie theorie van prof. Dabrowski. Het zijn vijf gebieden waarop je gevoelig bent om intens geprikkeld, overprikkeld en onderprikkeld te worden. Iedereen heeft wel één of meer van deze intensiteiten in lichtere of in sterkere mate. Bij intens begaafde personen worden er vaak meer waargenomen en zijn deze in sterke mate aanwezig. Deze intensiteiten in combinatie met onder meer een sterke autonome groei factor en aanwezige talenten kunnen duiden op een groot ontwikkelingspotentieel. Hier wordt niet het potentieel mee bedoeld om “geslaagd te zijn” in het leven door bijvoorbeeld veel geld te verdienen of veel macht te vergaren. Er wordt bedoeld dat het potentieel aanwezig is om een persoonlijkheid te ontwikkelen tot een empathische, authentieke, autonome en gelaagde persoonlijkheid

Training Intens Begaafd KIDS! professionals

Deze training is bedoeld om meer inzicht te geven in intens begaafde kinderen en jongeren, maar vooral om praktische handvatten aan te reiken wat je kunt doen met deze kinderen. Je leert over de theorie aan de hand van heel veel praktijkvoorbeelden. Kernwoorden van de training zijn dan ook ‘praktisch, concreet en direct in de praktijk toepasbaar’. Deze training is bedoeld voor professionals die met kinderen werken in het onderwijs, de kinderopvang of binnen het zorgdomein.Je leert over de intensiteiten en wat dit betekent voor jou in je contact met intens begaafde kinderen. Wat hebben zij nodig? Hoe kun jij een rol spelen bij hen leren hun intense begaafdheid te kanaliseren zodat het hen niet overweldigt maar versterkt? Hoe kijk je voorbij het gedrag en kom je bij de behoefte? Wat is overprikkeling en onderprikkeling in relatie tot de intensiteiten? Dit zijn vragen waar je mee aan de slag gaat in deze training met de positieve desintegratie theorie als leidraad.

Training Intens Begaafd! Volwassenen.

In het najaar van 2020 zal er een variant zijn voor volwassenen die dit voor zichzelf willen aangaan. Deze is gericht op persoonlijke ontwikkeling. We gaan in de training de diepte in duiken van de vijf intensiteiten en intens begaafdheid. Dit doen we in een kleine groep. We gaan onderzoeken wat onderprikkeling en overprikkeling inhoudt en wat jij ermee kunt doen. We gaan de behoefte aan autonome groei uitdiepen. Dit alles doen we met de positieve desintegratie theorie als leidraad. Wat heb jij nodig om jouw eigen authentieke en autonome pad te kunnen gaan lopen? Hoe kun je gaan leven vanuit jouw persoonlijke waarden in plaats van je aanpassen aan de waarden van een ander? Hoe voorkom je dat je intense levensvlam uitdooft en je op een waakvlammetje gaat leven? Leven vanuit je hart en hoofd, leven vanuit verbinding met jezelf en met de ander. Intens en voluit leven!

Prijzen en data

Intens Begaafd KIDS! Professionals

Deze training is bedoeld voor mensen die werken met intens begaafde kinderen en jongeren in onderwijs, kinderopvang of binnen het zorgdomein jeugd. De training duurt drie dagen en is inclusief lunch. De Intenso materialen zijn tevens inbegrepen. Maximaal 12 personen.

Prijs:

1.050 euro excl. BTW

Eerstvolgende data:

14 april/12 mei/ 12 juni 2020

Intens Begaafd volwassenen

Deze training is bedoeld voor mensen die zelf weten of vermoeden intens begaafd te zijn en meer willen leren over hun intense begaafdheid. De training duurt drie dagen. Samen gaan we de diepte in om jou meer inzicht te geven in jouw intense begaafdheid en in jouw pad. Maximaal 10 personen.

Prijs:

850,- euro exclusief BTW.

Op deze training zijn de algemene voorwaarden van toepassing.


In company:

Het blijkt in de (huidige) praktijk vaak lastig om leerkrachten vrij te plannen. Om die reden is ervoor gekozen om deze training ook als studiedagen aan te bieden. Natuurlijk kan deze training ook gegeven worden aan (een team) professionals werkzaam in het jeugddomein of bijvoorbeeld de kinderopvang. De training kan desgevraagd op maat gemaakt worden om precies aan te sluiten bij jullie leerbehoefte. Daarnaast kan het zowel op de locatie van Praktijk SAS als op jullie locatie plaatsvinden. Hiervoor kan een offerte worden opgevraagd.