Training: Intens Begaafd!

Training Intens Begaafd KIDS! professionals

Deze training is bedoeld om meer inzicht te geven in intens begaafde kinderen en jongeren en hun proces van ontwikkeling. Leidraad in deze training is de positieve desintegratie theorie van prof. Dabrowski. De training is bedoeld om praktische handvatten aan te reiken om deze kinderen te ondersteunen bij het tot bloei komen. Je leert de theorie aan de hand van heel veel praktijkvoorbeelden. Kernwoorden van de training zijn dan ook ‘praktisch, concreet en direct in de praktijk toepasbaar’. Deze training is bedoeld voor professionals die met kinderen werken in het onderwijs, de kinderopvang of binnen het zorgdomein. Je leert over de intensiteiten, de persoonlijkheidsontwikkeling en de factoren die daarbij een rol spelen. Je leert wat dit betekent voor jou in je contact met intens begaafde kinderen. Wat hebben zij nodig? Hoe kun jij een rol spelen bij hen ondersteunen hun intense begaafdheid te kanaliseren zodat het hen niet overweldigt maar versterkt? Hoe kijk je voorbij het gedrag en kom je bij de behoefte? Wat is overprikkeling en onderprikkeling in relatie tot de intensiteiten? Dit zijn vragen waar je mee aan de slag gaat in deze training met de positieve desintegratie theorie als leidraad. Natuurlijk leer je daarbij ook werken met de speciaal hiervoor ontwikkelde Intenso materialen.

Meer dan slim

Er zijn meerdere manieren van kijken naar (hoog)begaafdheid. Begaafd zijn is veel meer dan “gewoon slim zijn”, daar zijn de meeste mensen het wel over eens. Het omvat namelijk niet alleen je denken, maar je hele zijn. Zo beschrijft prof. Tessa Kieboom dit bijvoorbeeld door het cognitieve luik én het zijnsluik bij hoogbegaafdheid te benoemen. Het wil zeggen dat er meerdere elementen een rol spelen bij begaafdheid. In het veelgebruikt Delphi-model komt dit ook duidelijk naar voren. Het is een model dat vaak wordt gebruikt om hoogbegaafdheid uit te leggen. In het model wordt benoemd dat hoogbegaafden:

  • zijn: autonoom
  • denken: hoogintelligent
  • voelen: rijkgeschakeerd
  • willen: gedreven en nieuwsgierig
  • doen: scheppingsgericht
  • waarnemen: hoogsensitief

Het samenspel tussen deze elementen wordt omschreven als INTENS, complex, snel en creatief.

Intens

Intens zijn is voor veel mensen iets met een negatieve lading. Je bent al snel té. Té emotioneel, té moeilijk denkend, té gevoelig, té fantasievol of té druk. Terwijl de intensiteiten juist een indicatie kunnen zijn van een groot ontwikkelingspotentieel. Dit is wat anders dan enkel een hoge intelligentie hebben. Vandaar intens begaafd! Begaafd in intensiteit en intens in begaafdheid! De positieve desintegratie theorie biedt een mooie en verhelderende manier van kijken naar die intensiteiten van kinderen en volwassenen.

Overprikkeling en onderprikkeling

Het gedrag bij overprikkeling of onderprikkeling kan leiden tot misdiagnoses en veroordeling van een persoon. Dit kan beschadigend zijn voor een persoon zijn zelfbeeld. Het gedrag bij overprikkeling en onderprikkeling is enkel dat: gedrag door overprikkeling of onderprikkeling. Het is niet wie iemand is. Door voorbij het gedrag te leren kijken, krijg je een bredere kijk op dat gedrag en kan je kijken naar welke behoefte er onder dat gedrag zit. Zo kan iemand psychomotorische onrust laten zien omdat het intellectueel onderprikkeld is. Of kan een kind gedrag laten zien dat duidt op sensorische integratie problematiek, maar kan dit voortkomen uit een emotionele spanning bijvoorbeeld omdat het zich niet veilig voelt in de klas. Wanneer je insteekt enkel op wat je ziet in plaats van op wat eronder zit, kom je misschien niet bij de behoefte van iemand en zal er in het gedrag dan ook geen verandering te zien zijn. Inzicht in de vijf intensiteiten en de achterliggende theorie kan je helpen om met een bredere blik naar het gedrag en de onderliggende behoefte te kijken.

Gedrag dat gezien kan worden bij over-en/ of onderprikkeling: angsten, psychosomatische klachten (buikpijn, hoofdpijn), schuldgevoelens, eenzaamheid, tics, hyperactief gedrag, impulsief, workaholic of clowneskgedrag, doorslaand perfectionisme, overmatig kritisch naar zichzelf en naar anderen (betweter), moeite met onderscheid realiteit en fantasie, nachtmerries, sterk gericht zijn op zichzelf en eigen behoeftebevrediging, heel veel aandacht willen, sterke geprikkeldheid van onder andere de huid. (labeltjes, draadjes in sokken etc.)

Intens begaafd begrijpen

Inzicht in bovenstaande theorie kan veel betekenen in het leren begrijpen van jezelf of van je kind/leerling/cliënt. De intensiteiten worden niet voor niets ook wel “tragic gifts” genoemd. Het gedrag bij overprikkeling en/of onderprikkeling kan leiden tot allerlei misdiagnoses zoals ADHD en ASS. Je kunt de intensiteiten zien als een soort superpowers die je kunnen overweldigen als je nog niet weet hoe je ze kunt kanaliseren. Je kunt dan veel last ervaren van deze intensiteiten. Ze kunnen je echter ook een intens gevoel van leven geven wanneer je ze kunt begrijpen en kanaliseren. Ze werken dan bevorderend in plaats van belemmerend.

Intens Begaafd begeleiden

Wil jij graag meer leren over intens begaafdheid? Wil jij praktisch aan de slag met deze theorie? Wil jij niet alleen leren werken met de Intenso materialen, maar je de onderliggende theorie zo eigen maken dat je echt kunt “spelen” hiermee? Schrijf je dan snel in!

Prijzen en data

Het blijkt in de (huidige) praktijk vaak lastig om leerkrachten vrij te plannen. Om die reden is ervoor gekozen om deze training ook als studiedagen aan te bieden. Natuurlijk kan deze training ook gegeven worden aan (een team) professionals werkzaam in het jeugddomein of bijvoorbeeld de kinderopvang. De training kan desgevraagd op maat gemaakt worden om precies aan te sluiten bij jullie leerbehoefte. Daarnaast kan het zowel op de locatie van Praktijk SAS als op jullie locatie plaatsvinden. Hiervoor kan een offerte worden opgevraagd.

Intens Begaafd KIDS! Professionals (open inschrijving locatie Roosendaal)

Deze training is bedoeld voor professionals die werken met intens begaafde kinderen en jongeren in onderwijs, kinderopvang of jeugdhulpverlening. De training duurt drie dagen en is inclusief lunch en alle (Intenso) materialen. Je hoeft alleen een leergierige instelling mee te nemen!

Prijs:

850 euro excl. BTW

Eerstvolgende data:

14 april/12 mei/ 12 juni 2020

Op deze training zijn de algemene voorwaarden van toepassing.