Training: Intenso Coach

Deze training is bedoeld om professionals in jeugdhulpverlening, onderwijs en kinderopvang, die werken met (vermoedelijk) intens begaafde kinderen, op te leiden tot Intenso coach. Leidraad in deze training is de positieve desintegratie theorie van prof. Dabrowski. De training is bedoeld om inzicht in de theorie te geven en praktische handvatten aan te reiken om deze kinderen te begeleiden bij het tot bloei komen. Je leert de theorie aan de hand van heel veel praktijkvoorbeelden en natuurlijk de Intenso materialen. Kernwoorden van de training zijn dan ook ‘praktisch, concreet en direct in de praktijk toepasbaar’.

Wat leer je?

Je leert over intens gevoeligheid, intens begaafdheid, de vijf intensiteiten, de persoonlijkheidsontwikkeling en de factoren die daarbij een rol spelen. Je leert wat dit betekent voor het kind en voor de omgeving van intens begaafde kinderen. Wat is overprikkeling en onderprikkeling in relatie tot de intensiteiten? Welk gedrag geeft dit? Hoe kijk je voorbij het gedrag en kom je bij de behoefte? Hoe ondersteun je deze kinderen bij het vinden van de balans tussen overprikkeling en onderprikkeling? Hoe speelt hun drang naar autonomie een rol in hun ontwikkelingsbehoefte? Hoe sluit je daarbij aan?

Dit zijn onder andere vragen waar je mee aan de slag gaat in deze training met de positieve desintegratie theorie als leidraad. Natuurlijk leer je daarbij ook werken met de speciaal hiervoor ontwikkelde Intenso materialen.

Positieve Desintegratie Theorie

Inzicht in deze theorie kan veel betekenen in het leren begrijpen van jezelf of van je kind/leerling/cliënt. De intensiteiten worden niet voor niets ook wel “tragic gifts” genoemd. Het gedrag bij overprikkeling en/of onderprikkeling kan leiden tot allerlei misdiagnoses zoals ADHD en ASS. Je kunt de intensiteiten zien als een soort superpowers die je kunnen overweldigen als je nog niet weet hoe je ze kunt kanaliseren. Je kunt dan veel last ervaren van deze intensiteiten. Ze kunnen je echter ook een intens gevoel van leven geven wanneer je ze kunt begrijpen en kanaliseren. Ze werken dan bevorderend in plaats van belemmerend. De uitdaging kan zo een kans tot ontwikkeling worden.

Overprikkeling en onderprikkeling

Gedrag dat gezien kan worden bij over- en/of onderprikkeling:

angsten, psychosomatische klachten (buikpijn, hoofdpijn), schuldgevoelens, eenzaamheid, tics, hyperactief gedrag, impulsief, workaholic of clowneskgedrag, doorslaand perfectionisme, overmatig kritisch naar zichzelf en naar anderen (betweter), moeite met onderscheid realiteit en fantasie, nachtmerries, sterk gericht zijn op zichzelf en eigen behoeftebevrediging, heel veel aandacht willen, sterke geprikkeldheid van onder andere de huid. (labeltjes, draadjes in sokken etc.)

Leren kijken voorbij het gedrag

Het gedrag bij overprikkeling of onderprikkeling kan leiden tot misdiagnoses en veroordeling van een persoon. Dit kan beschadigend zijn voor een persoon zijn zelfbeeld. Het gedrag bij overprikkeling en onderprikkeling is enkel dat: gedrag door overprikkeling of onderprikkeling. Het is niet wie iemand is. Door voorbij het gedrag te leren kijken, krijg je een bredere kijk op dat gedrag en kan je kijken naar welke behoefte er onder dat gedrag zit. Zo kan iemand psychomotorische onrust laten zien omdat het intellectueel onderprikkeld is. Of kan een kind gedrag laten zien dat duidt op sensorische integratie problematiek, maar kan dit voortkomen uit een emotionele spanning bijvoorbeeld omdat het zich niet veilig voelt in de klas. Wanneer je insteekt enkel op wat je ziet in plaats van op wat eronder zit, kom je misschien niet bij de behoefte van iemand en zal er in het gedrag dan ook geen verandering te zien zijn. Inzicht in de vijf intensiteiten en de achterliggende theorie kan je helpen om met een bredere blik naar het gedrag en de onderliggende behoefte te kijken.

Intenso coach

Als je de training met goed resultaat hebt afgerond, krijg je het Intenso coach certificaat. Je hebt de kennis en vaardigheden om met de Intenso’s intens gevoelige/begaafde kinderen te begeleiden in hun proces. Je kunt dan vermeld worden op deze website zodat cliënten hun weg naar jou kunnen vinden. Deze training is bedoeld voor professionals die een achtergrond hebben in jeugdhulpverlening en/of onderwijs en dus ervaring hebben in het begeleiden van kinderen. De training is een specialisatiemodule voor professionals die reeds kinderen coachen/begeleiden. Selectie zal onder meer plaatsvinden aan de hand van C.V. screening.

Intenso coach worden?

Wil jij graag meer leren over intens begaafdheid? Wil jij praktisch aan de slag met deze theorie? Wil jij niet alleen leren werken met de Intenso materialen, maar je de onderliggende theorie zo eigen maken dat je echt kunt “spelen” hiermee en aan de slag kunt als Intenso coach? Schrijf je dan snel in!

Accreditatie

Geaccrediteerd voor 31.20 punten.

Prijzen en data

Deze training is bedoeld voor professionals die werken met intens begaafde kinderen en jongeren in onderwijs, kinderopvang of jeugdhulpverlening. De training duurt drie dagen en is inclusief lunch en alle (Intenso) materialen. Je hoeft alleen een leergierige instelling mee te nemen!

Niveau: HBO werk- en denkniveau.

Prijs:

1.250 euro excl. BTW

Data najaar:

17 september/15 oktober/12 november 2020

Data voorjaar 2021:

15 januari/5 februari/19 maart 2021

Op deze training zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Studiedagen

Het blijkt in de (huidige) praktijk vaak lastig om leerkrachten vrij te plannen. Om die reden is ervoor gekozen om deze training ook als studiedagen aan te bieden. Natuurlijk kan deze training ook gegeven worden aan (een team) professionals werkzaam in het jeugddomein of bijvoorbeeld de kinderopvang. De training kan desgevraagd op maat gemaakt worden om precies aan te sluiten bij jullie leerbehoefte. Daarnaast kan het zowel op de locatie van Praktijk SAS als op jullie locatie plaatsvinden. Hiervoor kan een offerte worden opgevraagd.