Onderzoek kinderen

In de afgelopen jaren heb ik kunnen zien dat veel uitdagingen die (begaafde en/of gevoelige) kinderen of hun omgeving ervaren terug te leiden zijn naar de overprikkelbaarheden/overexcitabilities en hun hoogsensitiviteit. Op het moment dat iemand in begeleiding komt zal tijdens de begeleiding dan ook standaard de hoogsensitiviteit en de overprikkelbaarheden in kaart worden gebracht. Dit wordt tijdens de begeleidingssessies op een losse en speelse manier gedaan. Het is namelijk al vaak gebleken dat kinderen hun sensitiviteit niet direct laten zien, waardoor een sensitiviteit gemist kan worden. De overprikkelbaarheden kunnen echter wel een grote (belemmerende) rol spelen bij het onderzoek, net zoals faalangst, onderpresteren, perfectionisme, creatief denken en beelddenken dat kunnen doen. Hier wordt in het onderzoek dan ook rekening mee gehouden.

Individueel Psycho-Didactisch Onderzoek

Bij Praktijk SAS kan het IPDO (individueel psycho-didactisch onderzoek) worden afgenomen wanneer dit nodig blijkt om het kind beter te kunnen begeleiden. Hiermee worden de volgende vier gebieden in kaart gebracht:

  • Het didactisch (onderwijskundig) onderzoek: Er kunnen didactische toetsen worden afgenomen voor basisschoolleerlingen en voortgezet onderwijs leerlingen op het gebied van o.a: lezen (fonologisch en lexicaal), rekenen, automatiseren, spelling, tekstbegrip, leerstijlen, ruimtelijk inzicht, schrijven en oog-volgbeweging. Hiermee kan een beeld gekregen worden van het onderwijskundig niveau van een kind, buiten de schoolse setting. Tevens is er een kleuteronderzoek mogelijk, bijvoorbeeld wanneer een kleuter al voor lijkt te lopen in de ontwikkeling van schoolse vaardigheden.
  • Het psycho-pedagogisch onderzoek is bedoeld om onder andere de taakaanpak, het strategie-gebruik, emotieregulatie, planning en organiseren en de flexibiliteit van het kind in beeld te krijgen. (De zgn. executieve functies) Daarnaast wordt met behulp van een non-verbale intelligentietest en een geheugenonderzoek een indruk van de cognitieve capaciteiten van het kind verkregen.
  • Het wereldspel is een non-verbaal onderzoeksinstrument. Uit de manier van bouwen en vormgeven, kan worden afgeleid of er sprake is van een visuele leervoorkeur. (beelddenken) Ook geeft het een idee over de cognitieve en de sociaal-emotionele ontwikkeling van het  kind op dat moment.
  • Het prikkelverwerking onderzoek: hierbij wordt gekeken naar de overprikkelbaarheden op intellectueel, emotioneel, zintuiglijk, beeldend en psychomotorisch vlak. Daarnaast worden de hoogsensitiviteit en de sensorische prikkelverwerking in kaart gebracht.

Stempels

Bij Praktijk SAS staat één ding voorop: hoe kan dit kind of deze persoon geholpen worden? Het kan zijn dat er onderzoek nodig is om het kind te kunnen helpen. Dat is een andere basis dan beginnen met onderzoeken en van daaruit kijken wat er met een kind aan de hand is. Er blijkt namelijk vaak genoeg pas later tijdens begeleiding dat een kind iets heel anders laat zien dan tijdens een onderzoekmoment. Ik geloof daarom niet in het testen om het testen of in het direct gaan testen van een kind dat is vastgelopen; ik geloof in het helpen van een kind. Ik ben geen voorstander van het stempels geven aan kinderen.

Naar mijn idee wordt er soms doorgeschoten in het testen en wordt dan het onderzoek niet meer een middel om een doel (het kind helpen) te bereiken, maar is onderzoek het doel geworden. Het getalletje bij IQ onderzoek dat genoemd wordt, wordt tevens zeer letterlijk genomen en heeft allerlei gevolgen. Er wordt niet goed gekeken naar wat het getalletje is: een testresultaat binnen een marge. Dit komt voornamelijk door een beperkte kennis, wat gevaarlijk is omdat het getalletje wel gebruikt kan worden als sleutel of juist als slot. Het totaal IQ is niet de uitkomst van wat er precies in iemand zijn hoofd zit, maar het is het resultaat dat iemand op dat moment op een test gescoord heeft. Als nagegaan wordt dat een verkoudheid al 10 punten verschil kan maken, dan kun je wel bedenken hoeveel verschil een hevige faalangst kan maken. Ik heb verschillen gezien van meer dan twintig punten bij kinderen omdat ze zich bijvoorbeeld de eerste keer niet op hun gemak voelde. Om die reden geloof ik niet in het testen van kinderen die niet goed in hun vel zitten. Dit is waarom onderzoek altijd gedaan kan worden, maar als onderdeel en in dienst van de begeleiding van een kind. Dit om onnodige belasting van een kind te voorkomen. Onderzoek is dus bedoeld om het kind beter te kunnen begeleiden en niet om stempels of labels te kunnen plakken. Het kind blijft ten alle tijden voorop staan.

Betaalbaar

Om de onderzoeken zo betaalbaar mogelijk te houden, wordt er gekozen voor korte en bondige verslagen. Duidelijke en heldere bevindingen en advies voor het kind, ouders en indien nodig voor school.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met ons via onderstaande knop