Intenso Training

Kernwoorden van deze training zijn:

  • Leren werken met de De Intenso’s
  • intens gevoelige en intens begaafde kinderen
  • Overprikkelbaarheden (overexcitabilities) bij (hoog)begaafdheid en hoogsensitiviteit
  • Groeikansen en Groeiuitdagingen bij een groot ontwikkelingspotentieel
  • (Hoog)begaafdheid; niet hetzelfde als een hoge intelligentie
  • Hoogsensitiviteit; niet hetzelfde als sensorische integratie
  • Kinderboek Een nieuwe school (..) (In dit boek maken kinderen kennis met de verschillende overprikkelbaarheden in de vorm van de Intenso draken)
  • Prikkelpraatjes gesprekskaarten ( met deze gesprekskaarten heb je een concreet middel om met kinderen in gesprek te gaan over hun overprikkelbaarheden)
  • ChillSkillz (spel waarin kinderen leren aan de hand van de verschillende Intenso’s hoe ze tot ‘zijn’ te kunnen komen. Het is een methodiek die leert om vanuit doen naar denken te gaan en van ervaren naar zijn te kunnen komen. In de praktijk is gebleken dat dit spel een grote rol kan spelen bij het vergroten van het inzicht in de overprikkelbaarheden en bij het leren kanaliseren van de overprikkelbaarheden)

Overprikkeling en onderprikkeling

Veel van de problemen die gezien worden bij begaafdheid/sensitiviteit kunnen worden terug geleid naar een vorm van overprikkeling of onderprikkeling.

Inzicht in de intensiteiten (overexcitabilities/overprikkelbaarheden) uit de positieve desintegratie theorie van prof. Dabrowski) kan enorm helpen bij het begrijpen en ondersteunen bij onderprikkeling en overprikkeling. De theorie van prof. Dabrowski is een mooie en positieve manier van kijken naar menselijke ontwikkeling en ontwikkelingspotentieel. Voor veel mensen is de theorie echter lastig te vertalen naar de praktijk; dit is waarom de Intenso materialen zijn ontwikkeld. In deze training ga je dieper de theorie in duiken en de vertaling naar de praktijk maken zodat je weet je de theorie handelend in kunt gaan zetten door de verschillende materialen te gebruiken.

De intensiteiten zijn er op vijf gebieden en geven alle vijf mooie kansen om voluit te kunnen genieten van het leven. Het zijn zogezegd prikkelkansen: kansen om jezelf te prikkelen. Prikkeling op deze gebieden voelt fijn voor de mensen met een intensiteit op dit gebied. Wanneer er echter een disbalans is, bijvoorbeeld door emotionele spanning, kunnen ze leiden tot overprikkeling die zich op diverse manieren kan uiten. Dit noemen we prikkeluitdagingen. Begeleiding op dit gebied bestaat uit het inzicht creëren in de intensiteiten, het ontdekken hoe ze ingezet kunnen worden als kansen en het leren hoe om te gaan met de prikkeluitdagingen. Het is dus nooit de bedoeling om de intensiteiten af te leren maar juist om ze te leren kanaliseren.

Vijf intensiteiten

De intensiteiten zijn er op vijf gebieden. Ik zal ze kort omschrijven met hierbij zowel enkele van de kansen als enkele van de prikkeluitdagingen:

Emotioneel:

prikkelkansen: hoogsensitiviteit, intense en complexe emoties, sterk inlevingsvermogen, sterke gehechtheid

prikkeluitdaging: angsten, psychosomatische klachten (buikpijn, hoofdpijn), schuldgevoelens, eenzaamheid

 psychomotorisch:

prikkelkansen: capaciteit om actief en energiek te zijn, , competitief, gedreven, snel in alles

prikkeluitdaging: tics, hyperactief gedrag, impulsief, workaholic of clowneskgedrag

intellectueel:

prikkelkansen: intellectuele honger (bij interesse), nieuwsgierig, kritisch denken,analytisch sterk, scherp observatievermogen

prikkeluitdaging: doorslaand perfectionisme, overmatig kritisch naar zichzelf en naar anderen (betweter)

beeldend:

prikkelkansen: creatief denkvermogen, poëtisch taalgebruik, magisch denken, fantasievol

prikkeluitdaging: angsten, moeite met onderscheid realiteit en fantasie, nachtmerries

zintuiglijk:

prikkelkansen: sterk kunnen genieten van zintuiglijke waarnemingen zoals muziek, de natuur, sensorische materialen, films, kunnen genieten van in de belangstelling staan zoals bij optredens of presentaties.

prikkeluitdaging: sterk gericht zijn op zichzelf en eigen behoeftebevrediging, heel veel aandacht willen, sterke geprikkeldheid van onder andere de huid (labeltjes, draadjes in sokken etc.)

Intensiteiten in de praktijk

Om de theorie toegankelijk, beeldend en concreet toepasbaar te maken zijn de Intenso’s ontwikkeld. Iedere Intenso heeft prikkelkansen en prikkeluitdagingen. Begeleiding is er dan ook op gericht om kinderen te leren hun prikkelkansen te pakken en handvatten te krijgen hoe ze om kunnen gaan met hun prikkeluitdagingen. Er komt herkenning en erkenning voor de eigenschappen die ze zelf ook hebben en dit maakt dat er een positieve kijk ontstaat op bepaalde gedragingen die losstaan van wie ze zijn, maar die vaak door de buitenwereld als stempel op hen geplakt wordt. Een kind dat bijvoorbeeld heel druk genoemd wordt, kan zo leren dat hij even veel Moto’s in zich heeft op dat moment, maar dat dit dus ook weer kan veranderen. Het gedrag dat ontstaat bij overprikkeling is precies dat: gedrag. Het is niet wie deze kinderen zijn. Maar omdat dit vaak wel zo beoordeeld en veroordeeld wordt kan dit grote effecten hebben in de ontwikkeling van hun zelfbeeld. De Intenso’s zijn dan ook ontwikkeld om deze kinderen een stuk herkenning te geven en vooral om hen te leren hun intensiteiten te omarmen. Zij horen bij hen en dat is prima.

Theorie en praktijk

In deze training leer je over de theorie achter de Intenso’s, waarna je aan de slag gaat met het werken met de speciaal hiervoor ontwikkelde materialen. Het blijkt in de praktijk vaak lastig om de verhelderende theorie te vertalen naar concreet handelen. Door de ontwikkelde materialen is dat nu verleden tijd. Je leert werken met de materialen zodat de intensiteiten voor jou geen losse theorie meer zijn, maar een direct in jouw praktijk of (plus)klas toepasbare methodiek. Deze training is ook door ouders te volgen.

Prijs

Open inschrijving:

Kosten zijn 350 euro excl. BTW. (Hier zijn alle Intenso materialen bij inbegrepen. Ook de inwendige mens wordt niet vergeten. Je hoeft niets mee te brengen deze dag behalve een goed humeur en een enthousiaste leergierige instelling. 😉

Locatie: Laan22 Roosendaal

Data:

Najaar:

22 september 2020

In company:

Omdat het vaak lastig is om leerkrachten vrij te plannen, is ervoor gekozen om deze training ook als studiedag aan te bieden. De training kan desgevraagd op maat aangepast worden aan jullie leerbehoefte. De training kan natuurlijk ook gegeven worden aan (een team) van professionals werkzaam in de kinderopvang of het jeugddomein.

Voor meer informatie of directe aanvraag: