DE INTENSO-METHODE

Praktijk SAS is de ontwikkelaar van de Intenso-methode. De Intenso’s zijn vijf draken die de kenmerkende eigenschappen bezitten van de vijf overexcitabilities (Dabrowski). Binnen de Intenso-methode worden dit talenten genoemd. Het zijn de vijf gebieden waarop iemand talentvol kan zijn, namelijk emotioneelintellectueelverbeeldendzintuiglijk en psychomotorisch. Dit betekent dat je op dit gebied gevoeliger bent voor interne en externe prikkels en dat je daarnaast meer intens reageert op deze prikkels dan anderen. Het worden talenten genoemd omdat ze binnen de positieve desintegratie theorie worden beschreven als kenmerken die de ontwikkeling van je persoonlijkheid kunnen stimuleren.

Lees er alles over op de Intenso-methode website!