Begaafde kinderen

Begaafde kinderen

Begaafde kinderen, dat zijn toch de kinderen die altijd goede scores halen op school? Die kinderen met alleen maar A+ op de CITO’s? Die kinderen die liever leren dan spelen en altijd met hun neus in de boeken zitten? Die kinderen die wel slim zijn maar sociaal-emotioneel altijd een beetje achterlopen? Het opvoeden van deze kinderen is toch een “piece of cake?”

Vooroordelen begaafdheid

Dit zijn zomaar een aantal van de hardnekkige vooroordelen die er heersen over begaafdheid. Hoe anders is het in de realiteit. Natuurlijk kunnen bovenstaande eigenschappen voorkomen bij begaafde kinderen, net zoals ze kunnen voorkomen bij niet begaafde kinderen. Maar heel vaak is het anders en lopen deze kinderen, hun ouders en hun docenten tegen uitdagingen aan. 

Intens begaafde kinderen

Bij Praktijk SAS wordt gesproken over intens begaafde kinderen wanneer er naast de eigenschappen van gevoelige kinderen er onder meer sprake is van bovengemiddelde talenten/ capaciteiten en een sterke drang tot autonome groei (sterke wil/strong willed). Dit geeft direct aan waarom (hoog)begaafdheid zoveel meer is dan een score op een IQ-test. Begeleiding van begaafde kinderen gaat bij Praktijk SAS dan ook altijd uit van de behoefte achter het gedrag van het kind. Wat heeft dit kind nodig om lekker in zijn vel te zitten en tot ontwikkeling te komen?

Uitdagingen

Begaafde kinderen en hun omgeving kunnen tegen allerlei uitdagingen aanlopen. Wat kunnen dit bijvoorbeeld voor uitdagingen zijn:

 • eenzaamheid, moeite met aansluiting vinden en met het maken en onderhouden van vriendschappen, zich anders voelen
 • moeite met autoriteit
 • eindeloze discussies met ouders
 • veel strijd in het gezin
 • angsten
 • intense verveling op school
 • leerproblemen zoals moeite met het leren lezen, rekenen of begrijpend lezen
  moeite met automatiseren
 • zwakke executieve functies zoals organiseren, plannen, taakinitiatie, volgehouden aandacht, emotieregulatie, reactie-inhibitie en flexibiliteit
 • clownesk en druk gedrag of juist teruggetrokken gedrag
 • overprikkeling door zintuiglijke prikkels zoals geluid, licht en kleding
 • gedrag dat vermoedens van ADHD, autisme of woedestoornissen geeft, maar op andere momenten is dit gedrag er weer helemaal niet

Intens begaafd

Veel van de uitdagingen hebben te maken met de intensiteit van deze kinderen. Bij intens begaafde kinderen worden over het algemeen meerdere van de intensiteiten in sterke mate waargenomen. Met name de intellectuele, emotionele en verbeeldende intensiteit spelen vaak een rol bij intens begaafdheid. De overprikkeling of onderprikkeling van de intensiteiten kan leiden tot gedrag. Dit gedrag kan weer leiden tot misdiagnoses wanneer de intensiteiten niet worden meegenomen in het interpreteren van het gedrag. Naast de intensiteiten speelt een andere factor bij intens begaafdheid een grote rol: de behoefte aan autonome groei. Deze kinderen willen heel graag zelf bepalen hoe ze leven, wat ze leren, wat ze doen etc. Vanzelfsprekend leidt dit tot lastige situaties omdat kinderen nu eenmaal nog niet in de positie zijn dat ze veel zelf kunnen bepalen. Veel strijd kan dan ook het gevolg zijn wanneer men probeert deze drang tot autonomie vanuit autoriteit te benaderen. Een andere manier van communiceren kan hierin een wereld van verschil maken. Het opvoeden van intens begaafde kinderen kan dan ook met één woord omschreven worden: intens!

Begeleiding

Kinderen die bij Praktijk SAS in begeleiding komen, doen dit nooit alleen. Zowel het kind als ouders worden bij het hulpverleningstraject betrokken. Dit betekent dat ook ouders met zichzelf aan de slag gaan. Zo wordt het een traject van het gezin en werken ouders en kind samen aan het vinden van een modus waarbij iedereen tot zijn recht kan komen en zich prettig kan voelen. School wordt hier ook in meegenomen, daar het kind een groot deel van zijn tijd daar doorbrengt. De leerbehoefte van een intens begaafd kind kan wel eens anders zijn en niet passend bij het leeraanbod van school. Hierin wordt dan samengewerkt met leerkracht, intern begeleiders en directie om te kunnen komen tot een passend onderwijsaanbod voor het intens begaafde kind.