Missie Praktijk SAS

Waarom Praktijk SAS?

Waarom is Praktijk SAS opgericht? Wat was de reden om een andere weg te gaan? Dat was vooral een heel diep gevoel bij mij van binnen. Ik wilde een praktijk opstarten waarin er op een andere manier zou worden gewerkt, namelijk met ruimte voor persoonlijke aandacht en diepgang in de begeleiding. Geen begeleiding met een stopwatch naast je en een half oog op computer of de klok, maar ruimte voor échte verbinding. Een praktijk waar cliënten zich geen nummer voelen, maar zich echt gezien en gehoord en vooral begrepen voelen. Een praktijk waar mensen werken die hun kennis niet enkel uit boeken geleerd hebben, maar naast de theoretische kennis ook ervaringsdeskundig zijn op het gebied van gevoeligheid en begaafdheid.

Expert over jezelf

Iedereen is expert over zichzelf. Niemand kan een ander vertellen wat je nodig hebt om gelukkig te zijn; dat weet je alleen zelf. Het is echter voor veel mensen onmogelijk geworden om contact te maken met zichzelf en dus bij die wijsheid te kunnen komen. Een zin die ik vaak voorbij hoor komen in de praktijk is: ‘ik weet totaal niet wie ik ben’. Dit kan zijn door jaren van (sociale) aanpassing, maar ook door jaren van vechten tegen alles en iedereen die je niet begrijpt. Die jongen die wegens gedragsproblematiek al meerdere scholen doorlopen heeft, kan namelijk net zo ver van zichzelf afgedwaald zijn als die moeder die leeft als een soort kameleon om maar te voldoen aan haar idee van de verwachtingen die iedereen van haar heeft.

In de spiegel kijken

Wij kunnen jou niet vertellen wat je nodig hebt om gelukkig te zijn; dat kan alleen jijzelf. Wat we wel kunnen doen is jou begeleiden bij het leren weer in de spiegel te kijken naar jezelf. Het doel bij begeleiding van kinderen en volwassenen is altijd dat je uiteindelijk in die spiegel kan kijken en volledig kan omarmen wie je ziet. Dat je kan zeggen: ‘ik ben ik en ik ben precies goed zoals ik ben.’ Jezelf kennen, accepteren en omarmen helpt je om je eigen weg te durven gaan. Je bent dan niet meer bang voor uitdagingen, maar je wordt er door geprikkeld. Dus geen faalangstreductietraining en trucjes aanleren om door angst heen te duwen. Praktijk SAS gelooft in het opbouwen van binnenuit en niet in het aanbrengen van een laagje aan de buitenkant. Dit betekent dat in begeleidingen geen trucjes aan worden geleerd, maar dat we samen de diepte in duiken en op zoek gaan naar wie je nu eigenlijk bent en wat je nodig hebt in het leven. Dit is zeker niet altijd makkelijk, maar wel altijd helpend in je proces.

Tijd en ruimte

Omdat we in begeleidingen de diepte in willen gaan, is daar tijd en ruimte voor nodig. Er wordt gewerkt met een beperkt aantal sessies per dag zodat er een mogelijkheid is om een sessie langer te laten doorlopen wanneer dit nodig is. Soms duurt een gesprek gewoon langer dan de gestelde minuten. Hier moet ruimte voor zijn, zodat de tijdsdruk nooit belangrijker wordt dan de verbinding met cliënten. Zeker met gevoelige cliënten is het ervaren van tijdsdruk bij de hulpverlener vaak belemmerend in het hulpverleningsproces.

Missie

Praktijk SAS wil een plek bieden waar zowel ouders als het kind zich gehoord en gezien voelen en zo weer in contact kunnen komen met hun eigen kracht en wijsheid. Op deze manier kunnen zowel het kind als ouders weer in verbinding met zichzelf, elkaar en hun gezin komen. Zo ontstaat er inzicht in ieders behoeften en patronen. We gaan aan de slag met deze inzichten, behoeften en patronen om te komen tot een balans in het gezin die past bij jouw gezin.

Als een kind zegt: “Bij Praktijk SAS mag ik echt mezelf zijn”, dan doen we ons werk goed. Als een volwassene tegen een Praktijk SAS coach zegt: “Het lijkt wel alsof je mij al kent, je prikt dwars door me heen”, dan doen we ons werk goed. Als een ouder zegt: “Na de intake zag ik al een verandering; mijn dochter zei dat ze voelde dat je haar niet alleen begreep maar haar gevoel ook herkent en volledig erkent’, dan doen we ons werk goed.

Wil je weten wat Praktijk SAS voor jou zou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.