Missie Praktijk SAS

Waarom Praktijk SAS?

Waarom is Praktijk SAS opgericht? Dat was vooral een heel diep gevoel bij mij (Saskia) van binnen. Ik wilde een praktijk opstarten waarin er op een andere manier zou worden gewerkt dan ik tot dan toe had ervaren. Een praktijk met ruimte voor persoonlijke aandacht en diepgang in de begeleiding. Geen begeleiding met een half oog op computer of de klok of wekkertje, maar ruimte voor échte verbinding. Een praktijk waar cliënten zich geen nummer voelen, maar zich echt gezien en gehoord en vooral begrepen voelen. Een praktijk waar mensen werken die hun kennis niet enkel uit boeken geleerd hebben, maar naast de theoretische kennis ook ervaringsdeskundig zijn op het gebied van de verschillende talenten.

Tijd en ruimte

Omdat we in begeleidingen de diepte in willen gaan, is daar tijd en ruimte voor nodig. Er wordt gewerkt met een beperkt aantal sessies per dag zodat er een mogelijkheid is om een sessie langer te laten doorlopen wanneer dit nodig is. Soms duurt een gesprek gewoon langer dan de gestelde minuten. Hier moet ruimte voor zijn, zodat de tijdsdruk nooit belangrijker wordt dan de verbinding met cliënten. Zeker met gevoelige cliënten is het ervaren van tijdsdruk bij de hulpverlener vaak belemmerend in het hulpverleningsproces.

Missie

Praktijk SAS wil een plek zijn waar zowel ouders als het kind zich gehoord en gezien voelen en zo weer in contact kunnen komen met hun eigen kracht en wijsheid. Op deze manier kunnen zowel het kind als ouders weer in verbinding met zichzelf, elkaar en hun gezin komen. Zo ontstaat er inzicht in ieders behoeften en patronen. We gaan aan de slag met deze inzichten, behoeften en patronen om te komen tot een balans in het gezin die past bij jouw gezin.

Wil je weten wat Praktijk SAS voor jou zou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.